OB,OG,Others

 

 Previouse Staffs | Visiting Scholars | Research Scientists/Clerical Staffs | Doctoral Students | Master's Course | College Graduates | Short-term International Students

Previouse Staffs

森田靖

Prof. Yasushi Morita
Aichi Institute of Technology
Promoted on 2014.04.01

田中大輔

A.Prof. Daisuke Tanaka
Kwansei Gakuin University
Promoted on 2015.04.01

Associate Prof. Hirofumi Tanaka
Kyushu Institute of Technology 2014.04.01
Invited Professor 2014.04.01-2018.03.31

田中大輔

Specially Assigned A. Prof. Murni Handayani
Research Center of Meterullgy and Materials(LIPI, Indonesia)
2017.04.01

Specially Assigned A. Prof. Ahmed Ibrahim Ahmed
Minia University(Egypt)
2018.04.01

Prof. Takuji Ogawa
Mandatory retirement
2021.03.31

Assistant Prof. Yosuke Tani
Kubo Lab.
2024.03.31

Page Top

Visiting Scholars

Koichi Araki

Prof. Koichi Araki
University of Sao Paulo
2008.9.30 - 2008.10.12

黄偉

Prof. Wei Huang
Nanjing University
2012.06.19 - 2012.9.18

Wibowo Atmanto Heru

Dr. Wibowo Atmanto Heru
Sebelas Maret University
2016.07.07 - 2016.09.09
2017.06.30 - 2017.08.30
2018.06.25 - 2018.09.06

Page top

OB,OG

Research Scientists/Clerical Staffs

Name The year and month of graduation
Dr. Yusuke Miyake 2009.5
Dr. Takami Hino 2010.3
Dr. Yuki Kanzaki 2010.3
Dr. Tomoaki Ise 2010.3
Dr. Hiroshi Kitamura -
Dr. Takeshi Murata 2013.2
Ms. Takako Abe 2014.3
Ms. Ryoko Takeda 2024.3
Dr. Mao Komura 2024.3

Doctoral Students

Name The year and month of graduation
Dr. Yumi Yakiyama 2010.3
Dr. Akira Ueda 2010.3
Dr. Liu Hong 2012.9
Dr. Annop Klamchnen 2013.3
Dr. Tomoko Inose 2015.9
Dr. Murni Handayani 2016.3
Dr. Ahmed Ibrahim Ahmed 2016.9
Dr. Takashi Tamaki 2017.3
Dr. Minoru Fukumori 2017.9
Dr. Sunri Lee 2017.9
Dr. Zhijin Chen 2020.3
Dr. Nunik Nurhayati 2020.3
Dr. Yosephin Dewiani Rahmayanti 2021.3
Dr. Mao Komura 2023.12

Master's Course

Name The year and month of graduation
Kanako Ogasawara 2008.3
Mami Nakasya 2008.9
Azusa Yamanaka 2009.3
Yosuke Yamamoto 2009.3
Masayuki Yokoyama 2009.3
Tetsuya Yamada 2013.3
Yumiko Matsui 2010.3
Kotaro Tajima 2010.3
Fusa Otaka 2010.3
Kazuki Kariyazono 2011.3
Shun Goda 2011.3
Yuji Totoki 2011.3
Takenori Nosaka 2011.3
Ryo Arima 2011.3
Yusuke Ohta 2012.3
Akifumi Goto 2012.3
Hirotaka Toyama 2012.3
Ayuko Yamana 2012.3
Masaki Imura 2013.3
Hirotaka Murayama 2013.3
Shunpei Watanabe 2013.3
Naoki Aketa  2014.3 
Shinichi Katayose  2014.3 
Mayuko Ojima  2015.3 
Nobuto Sumitani  2015.3 
Chiaki Yamada  2015.3 
Takashi Sakai  2016.3 
Naoya Sakata  2016.3 
Fumiya Miyamoto  2016.3 
Fumito Ishimura  2017.3 
Yukiko Okimura  2017.3 
Shohei Hasegawa  2017.3 
Yoshito Yamazaki  2017.3 
Yudai Yamamoto  2017.3 
Yuya Otani  2018.3 
Kaya Ogawa  2018.3 
Akira Shimojitosho  2018.3 
Kazuhiro Furutani  2018.3 
Hiroki Taniguchi  2019.3 
Morihisa Terasaki  2019.3 
Takayo Yamanaka  2019.3 
Takahiro Wakaiki  2019.3 
Tomoya Aoyama  2020.3 
Takuro Ogawa  2020.3 
Kana Nakajima  2020.3 
Yuki Miyoshi  2020.3 
Tomohiro Watanabe  2020.3 
Takahiro Tsujita  2021.3 
Kouhei Nakata  2021.3 
Yusuke Honda  2021.3 
Satoshi Toyama  2021.3 
Zhao Wenyan  2021.9 
Erika Ou  2022.3 
Yuya Oshima  2022.3 
Yosuke Kawazoe  2022.3 
Shuma Shimasaki  2022.3 
Maika Isoda  2023.3 
Masahiro Fukada  2023.3 
Ryoga Hongu  2023.3 
Daiki Shikichi 2024.3
Yuya Hirai 2024.3

College Graduates

Name The year and month of graduation
Kentaro Hakoi 2008.3
Syunri Lee 2010.3
Tomoki Akai 2012.3
Yoshika Takewaki 2021.3
Satsuki Imanishi 2022.3
Rika Okada 2023.3

Short-term International Students

Name The year and month of graduation
Timmermann Vanessa Maren 2012.09.27 - 2013.03.26
Carolin Gruner 2016.4 - 2016.9

Page top